117 populære bibelvers om tro, kjærlighet og styrke

Kommunikasjon

Bibelen er den mest populære boken i universet i dag. Til tross for at den har kommet langt, er bibelen fortsatt relevant og mister aldri smaken. Bibelen inneholder tusenvis av vers og hvert vers er relevant, populært og unikt på hver sin måte. Noen vers er imidlertid mer populære enn andre av noen grunner; men det gjør dem ikke mer relevante enn de andre versene, og det gjør heller ikke andre vers mindre betydningsfulle; hver har et problem de tar opp. Her er noen av de mest populære bibelversene for din glede.

Populære bibelvers om kjærlighet og familie

1. 1. Joh 4:7 Kjære venner, la oss elske hverandre, for kjærlighet kommer fra Gud. Alle som elsker er født av Gud og kjenner Gud.

2. 1. Johannes 4:18-19 Det er ingen frykt i kjærlighet. Men perfekt kjærlighet driver ut frykt, fordi frykt har med straff å gjøre. Den som frykter er ikke fullkommen i kjærlighet. Vi elsker fordi han elsket oss først.3. Joh 15:13 Ingen har større kjærlighet enn denne, at han gir sitt liv for sine venner.

kvinner av tro

4. Mark 12:31 Det andre er dette: ‘Elsk din neste som deg selv.’ Det finnes ikke noe større bud enn disse.

5. Lukas 6:31 Gjør mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg.

6. Lukas 6:35 Men elsk dine fiender, gjør godt mot dem og lån til dem uten å forvente å få noe tilbake. Da skal din lønn være stor, og du skal være Den Høyestes sønner, fordi han er god mot de utakknemlige og ugudelige.

7. Johannes 8:13 Fariseerne utfordret ham: Her er du, og du viser deg som ditt eget vitne; ditt vitnesbyrd er ikke gyldig.

8. Kolosserne 3:14 Og over alle disse dyder ikle deg kjærligheten, som binder dem alle sammen i fullkommen enhet.

9. Ordspråkene 10:12 Hat vekker uenighet, men kjærlighet dekker over all urett.

10. Ordspråkene 17:17 En venn elsker til enhver tid, og en bror er født for motgang.

11. 1 Joh 4:8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.

12. Romerne 12:9 Kjærligheten må være oppriktig. Hat det som er ondt; holde fast ved det som er godt.

13. Romerne 13:10 Kjærligheten skader ikke sin neste. Derfor er kjærlighet oppfyllelsen av loven.

14. 1. Korinterbrev 13:4-8 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er snill. Den misunner ikke, den skryter ikke, den er ikke stolt. Den er ikke frekk, den er ikke selvsøkende, den blir ikke lett sint, den fører ingen oversikt over feil. Kjærligheten gleder seg ikke over det onde, men gleder seg over sannheten. Den beskytter alltid, stoler alltid på, håper alltid, holder alltid ut. Kjærligheten svikter aldri. Men der det er profetier, vil de opphøre; der det er tunger, skal de stilles; der det er kunnskap, vil den forsvinne.

15. 1. Korinterbrev 13:13 Og nå gjenstår disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den største av disse er kjærligheten.

16. Efeserne 4:2 Vær fullstendig ydmyke og milde; vær tålmodige, bære over med hverandre i kjærlighet.

17. 1. Peter 4:8 Fremfor alt, elsk hverandre dypt, for kjærlighet dekker over en mengde synder.

18. Efeserne 5:25 Ektemenn, elsk deres hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for henne

19. Efeserne 5:33 Men hver og en av dere skal også elske sin hustru som han elsker seg selv, og hustruen skal respektere sin mann.

20. Johannes 3:16″ For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin enbårne Sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

21. Salme 18:1 Jeg elsker deg, Herre, min styrke.

22. Matteus 22:27-29 Til slutt døde kvinnen. Så, ved oppstandelsen, hvem sin hustru vil hun være av de syv, siden de alle var gift med henne? Jesus svarte: Du tar feil fordi du ikke kjenner Skriftene eller Guds kraft.

Populære bibelvers om liv og død

23. Johannes 11:25-26 Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve, selv om han dør; og den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du på dette?

24. Johannes 14:6 Jesus svarte: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.

25. 1 Johannes 5:20 Vi vet også at Guds Sønn er kommet og har gitt oss forstand, så vi kan kjenne den sanne. Og vi er i ham som er sann – ja, i hans Sønn Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og evig liv.

26. Romerne 3:23 for fallet har syndet og mangler Guds herlighet,

27. Job 12:9 Hvem vet ikke i alt dette at Herrens hånd har gjort dette?

28. 2 Timoteus 3:16 Hele skriften er inspirert av Gud og er nyttig til lære, til irettesettelse, til rettelse, til oppdragelse i rettferdighet.

29. 1. Mosebok 8:22 Mens jorden består, skal såtid og høsting og kulde og varme og sommer og vinter og dag og natt ikke opphøre.

30. Johannes 1:3 Alle ting er blitt til ved ham; og uten ham ble det ikke til noe som ble til.

31. Ordspråkene 22:6 Opplær et barn i den vei han skal gå, og når han blir gammel, skal han ikke vike fra den.

32. Matteus 28:18 Og Jesus kom og talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden.

33. Ecclesiastes 3:1 For alt er det en tid og en tid for all hensikt under himmelen: En tid for å bli født og en tid for å dø; en tid til å plante og en tid til å plukke opp det som er plantet;

34. Ordspråkene 14:27 Frykt for Herren er en livskilde, som vender et menneske bort fra dødens snarer.

35. Ordspråkene 18:21 Tungen har makt over liv og død, og de som elsker den, skal spise dens frukt.

36. Romerbrevet 5:10 For hvis vi, da vi var Guds fiender, ble forlikt med ham ved hans Sønns død, hvor mye mer skal vi etter å ha blitt forlikt, bli frelst ved hans liv!

37. Romerne 5:8 men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

38. Romerne 10:9 for hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, vil du bli frelst.

39. Romerne 10:13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

40. Ordspråkene 3:5 Stol på Herren av hele ditt hjerte; og stol ikke på din egen forstand.

41. Åpenbaringen 21:4 Og Gud skal tørke bort alle tårer fra deres øyne; og det skal ikke være mer død, verken sorg eller gråt, og det skal ikke være mer smerte; for de tidligere ting er borte.

42. Psalms 62:1 Sannelig, min sjel venter på Gud, fra ham kommer min frelse. Han bare er min klippe og min frelse; han er mitt forsvar; Jeg skal ikke bli særlig rørt.

43. 2 Corinthians 12:9 Og han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min styrke fullendes i svakhet. Derfor vil jeg med glede rose meg over mine skrøpeligheter, så Kristi kraft kan hvile over meg.

44. Johannes 3:16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

45. Romerne 6:23 For syndens lønn er døden, men Guds gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

46. ​​1. Timoteus 6:12 Kjemp troens gode kamp. Ta tak i det evige liv som du ble kalt til da du avla din gode bekjennelse i nærvær av mange vitner.

47. Johannes 8:12 Da Jesus igjen talte til folket, sa han: Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal aldri vandre i mørket, men ha livets lys.

48. Salmene 23:4 Ja, om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt; for du er med mig; din stav og din stav de trøster meg.

49. Apostlenes gjerninger 2:38 Omvend dere og bli døpt hver og en av dere i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal motta Den Hellige Ånds gave.

50. Johannes 13:34 Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre; likesom jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.

Populære bibelvers om tro og håp

51. Markus 11:23 – For sannelig sier jeg dere: Hver den som sier til dette fjell: Flytt deg opp og kast deg i havet! og han skal ikke tvile i sitt hjerte, men skal tro at det han sier skal skje. han skal ha alt han sier.

52. Matteus 9:29 – Da rørte han ved øynene deres og sa: Skje det etter deres tro!

53. Markus 9:24 – Og straks ropte barnets far og sa med tårer: Herre, jeg tror! hjelpe min vantro.

54. Jakob 2:24 – Dere ser da hvordan et menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare ved tro.

55. Lukas 17:6 Og Herren sa: Hadde du tro som et sennepsfrø, da kunne du si til dette morbærtrær: Bli revet opp med roten og plantet i havet! og den skal adlyde deg.

56. Efeserne 6:16 Fremfor alt, ta troens skjold, som dere skal være i stand til å slukke alle de ugudeliges brennende piler med.

57. 1. Tessalonikerbrev 1:3 og kommer uavbrutt i hu eders gjerning i troen og kjærlighetens og håpets tålmodighet i vår Herre Jesus Kristus, for Guds og vår Faders øine;

58. Filemon 1:6 for at forkynnelsen av din tro kan bli virkningsfull ved å erkjenne alt godt som er i deg i Kristus Jesus.

59. Hebreerbrevet 11:1 Troen er virkeligheten av det man håper, beviset på det man ikke ser.

60. 1 Johannes 5:14 – Og dette er den tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss.

61. Filipperne 4:13 – Jeg kan gjøre alt ved Kristus som styrker meg.

62. Efeserne 2:8-9 – For av nåde er dere frelst ved tro; og det ikke av dere selv: [det er] Guds gave: (Les mer...)

63. Hebreerne 11:1 – Troen er virkeligheten av det man håper på, beviset på det man ikke ser.

64. Romerne 8:35 – Hvem skal skille oss fra Kristi kjærlighet? Skal trengsel eller nød eller forfølgelse eller hungersnød eller nakenhet eller fare eller sverd?

65. Salmene 7:1 – (Davids Shiggaion, som han sang for Herren om Benjamitten Kushs ord.) Herre min Gud, på deg setter jeg min lit; frels meg fra alle dem som forfølger meg! og befri meg:

66. 2. Kongebok 18:5 – Han stolte på Herren, Israels Gud; Så efter ham var ingen som han blant alle Judas konger og heller ikke noen som var før ham.

67. 2. Peter 3:13 – Likevel ser vi etter hans løfte etter nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

68. Jakob 1:6 – Men la ham be i tro, uten å vakle. For den som vakler, er som en havets bølge drevet av vinden og slynget.

69. Jakobs brev 1:6 Men la ham be i tro, uten at han vakler. For den som vakler, er som en havbølge drevet av vinden og slynget.

70. Jakob 2:14 Hva nytter det, mine brødre, om en mann sier at han har tro og ikke har gjerninger? kan tro redde ham?

71. 1. Peter 1:5 som ved Guds kraft ved troen blir bevart til frelse rede til å bli åpenbart i den siste tid.

72. 1 Peter 1:21 som ved ham tror på Gud, som reiste ham opp fra de døde og gav ham ære; at din tro og håp kan være til Gud.

80. 1 Joh 5:4 – For alt som er født av Gud, seirer verden, og dette er seieren som seirer verden, vår tro.

81. Markus 9:23 – Jesus sa til ham: Hvis du kan tro, er alt mulig for den som tror.

82. Lukas 17:6 – Og Herren sa: Hadde dere tro som et sennepsfrø, da kunne dere si til dette morbærtreet: Rydd opp med roten og bli plantet i havet! og den skal adlyde deg.

83. Hebreerne 11:1-39 – Troen er virkeligheten av det man håper på, beviset på det man ikke ser. (Les mer…)

84. Matteus 9:22 – Men Jesus snudde ham, og da han så henne, sa han: Datter, vær ved god trøst! din tro har gjort deg frisk. Og kvinnen ble frisk fra den stund.

85. Salmene 40:4 – Velsignet er den mann som setter sin lit til Herren og ikke akter de stolte eller de som går bort til løgn.

86. Jakob 1:3 – Når du vet [dette], at prøvelsen av din tro virker tålmodighet.

87. Matteus 21:21 Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Dersom dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare gjøre det som er gjort med fikentreet, men også hvis dere sier til dette. fjell, bli du flyttet og bli kastet i havet! det skal gjøres.

88. Lukas 7:50 Og han sa til kvinnen: Din tro har frelst deg; gå i fred.

Populære bibelvers tatoveringer

89. Galaterne 6:17 La ingen fra nå av plage meg [ved å gjøre det nødvendig for meg å stadfeste min apostoliske myndighet og den guddommelige sannheten i mitt evangelium], for jeg bærer Herren Jesu merkemerker på kroppen min. [sårene, arrene og andre ytre bevis på forfølgelse – disse vitner om at han eier meg]!

90. Jesaja 49:16 Se, jeg har gravert deg i mine håndflater; dine vegger er alltid foran meg.

91. Romerne 8:31 Hva skal vi da si til disse tingene? Hvis Gud er for oss, hvem kan være mot oss?

92. 1. Korinterbrev 13:4-8 Kjærligheten er tålmodig og vennlig; kjærlighet misunner ikke eller skryter ikke; det er ikke arrogant eller frekt. Den insisterer ikke på sin egen måte; det er ikke irritabel eller ergerlig; den gleder seg ikke over urett, men gleder seg over sannheten. Kjærligheten tåler alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærlighet ender aldri. Når det gjelder profetier, de vil forgå; når det gjelder tunger, vil de opphøre; når det gjelder kunnskap, vil den forsvinne.

93. 2 Corinthians 12:9 Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i svakhet. Derfor vil jeg desto gladere rose meg av mine svakheter, så Kristi kraft kan hvile over meg.

94. Daniel 12:3 De som er kloke, skal skinne så klart som himmelen, og de som leder mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene for alltid.

95. Filipperne 4:13 Jeg kan gjøre alt ved ham som styrker meg.

96. Johannes 13:7 Jesus svarte: Du skjønner ikke nå hva jeg gjør, men senere vil du forstå.

97. Hebreerne 11:1 Troen er en visshet om det man håper, overbevisning om det man ikke ser.

98. Efeserne 5:22 Hustruer, underordn dere deres egne menn, som under Herren.25: Ektemenn, elsk deres hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for henne …

99. Jesaja 40:31 Men de som setter sin lit til Herren, vil finne ny styrke. De vil sveve høyt på vinger som ørner.

100. Galaterne 2:20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg. Og det livet jeg nå lever i kjødet, lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.

Populære bibelvers om styrke

101. Mark 12:30 Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din styrke.’

102. 2. Korinter 12:9-10 Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i svakhet. Derfor vil jeg desto gladere rose meg av mine svakheter, så Kristi kraft kan hvile på meg. Det er derfor, for Kristi skyld, gleder jeg meg over svakheter, i fornærmelser, i vanskeligheter, i forfølgelser, i vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk.

103. Salme 46:1 Gud er vår tilflukt og styrke, en alltid tilstedeværende hjelp i nød.

104. Jesaja 33:2O Herre, vær oss nådig! vi lengter etter deg. Vær vår styrke hver morgen, vår frelse i nødens tid.

105. Jesaja 40:29-31 Han gir styrke til de trette og øker kraften til de svake. Selv ungdommer blir trette og trette, og unge menn snubler og faller; men de som håper på Herren, får ny kraft. De vil sveve på vinger som ørner; de skal løpe og ikke bli trette, de skal gå og ikke bli matte.

106. Habakkuk 3:19 Den Suverene Herren er min styrke; han gjør mine føtter som føttene til en hjort, han gjør meg i stand til å gå på høyden. For musikksjefen. På strengeinstrumentene mine.

107. Efeserne 3:16 Jeg ber om at han av sin herlige rikdom må styrke deg med kraft ved sin Ånd i ditt indre,

108. Filipperne 4:13 Jeg kan gjøre alt ved ham som gir meg kraft.

109. Jesaja 40:29 Han gir styrke til de trette og øker makten til de svake.

110. Salme 119:28 Min sjel er trett av sorg; styrk meg etter ditt ord.

111. Efeserne 6:10 Til slutt, vær sterke i Herren og i hans mektige kraft.

112. Salme 22:19 Men du, Herre, vær ikke langt unna; Å min styrke, kom raskt for å hjelpe meg.

113. Salme 28:7-8 Herren er min styrke og mitt skjold; mitt hjerte stoler på ham, og jeg blir hjulpet. Hjertet mitt hopper av glede, og jeg vil takke ham i sang. Herren er sitt folks styrke, en frelses festning for sin salvede.

114. Salme 118:14 Herren er min styrke og min sang; han er blitt min frelse.

115. Jesaja 40:31 men de som håper på Herren, skal få ny kraft. De vil sveve på vinger som ørner; de skal løpe og ikke bli trette, de skal gå og ikke bli matte.

116. Nehemja 8:10 Nehemja sa: Gå og nyt utsøkt mat og søte drikker, og send noen til dem som ikke har noe tilberedt. Denne dagen er hellig for vår Herre. Sørg ikke, for Herrens glede er din styrke.

117. Jesaja 12:2 Sannelig, Gud er min frelse; Jeg vil stole på og ikke være redd. Herren, Herren, er min styrke og min sang; han er blitt min frelse.

Redaktørens anbefalinger