100 beste bibelvers om tro, helbredelse og håp

Kommunikasjon

Bibelen, som er den hellige boken for den kristne religion, snakker så mye om tro, kanskje det er derfor kristendommen kalles den kristne tro. Tro er en veldig viktig faktor i kristendommen, fordi det faktisk er det som driver Gud til å gripe inn på våre vegne. Det er mange vers i Bibelen som snakker om tro, faktisk ble de fleste miraklene som Jesus Kristus utførte, utløst av bare en liten tro, det vil si å vise deg hvor viktig tro er i det kristne livet. En av de enkleste måtene å bygge din tro på er ved å høre Guds ord. I denne artikkelen gir vi deg en liste over de beste bibelversene som snakker om tro, ta en titt.

Beste bibelvers om tro

Korte bibelvers om tro

1. 2. Timoteus 4:7 – Jeg har kjempet en god kamp, ​​jeg har fullført mitt løp, jeg har bevart troen.2. 1. Timoteus 1:19 – Med tro og god samvittighet; som noen har lagt bort i troen, har gjort skipbrudd.

3. Romerne 10:6-10 – Men den rettferdighet som er av tro, taler på denne måten: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen? (det vil si å bringe Kristus ned [ovenfra]:)

4. Markus 16:16 – Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, ​​skal bli fordømt.

5. Matteus 13:58 – Og han gjorde ikke mange mektige gjerninger der på grunn av deres vantro.

6. 1. Timoteus 3:9 – Å holde troens mysterium med ren samvittighet.

7. Galaterne 5:6 – For i Jesus Kristus hjelper verken omskjærelse eller forhud til noe; men tro som virker ved kjærlighet.

8. 2. Korinterbrev 4:16-18 – Derfor blir vi ikke matte; men om vårt ytre menneske går til grunne, blir likevel det indre fornyet dag for dag.

9. Romerne 10:17 – Så da [kommer] troen ved å høre, og det å høre ved Guds ord.

10. Romerne 3:23 – For alle har syndet og mangler Guds herlighet

11. Filipperne 4:13 – Jeg kan gjøre alt ved Kristus som styrker meg.

12. Efeserne 2:8-9 – For av nåde er dere frelst ved tro; og det ikke av dere selv: [det er] Guds gave: (Les mer...)

13. Hebreerne 11:1 – Troen er virkeligheten av det man håper på, beviset på det man ikke ser.

15. Salmene 40:4 – Velsignet er den mann som setter sin lit til Herren og ikke akter de stolte eller de som går bort til løgn.

16. Jakob 1:3 – Når du vet [dette], at prøvelsen av din tro virker tålmodighet.

17. Lukas 7:50 – Og han sa til kvinnen: Din tro har frelst deg; gå i fred.

18. 2. Korinterbrev 5:7 – (For vi vandrer i tro, ikke ved å se:)

19. Markus 11:22-24 – Og Jesus svarte og sa til dem: Ha tro på Gud!

20. Markus 5:25-34 – Og en kvinne som hadde blodsår i tolv år

Bibelvers om kjærlighet og tro

21. Kolosserne 3:15 – Og la Guds fred råde i deres hjerter, som dere også er kalt til i ett legeme; og vær takknemlig.

22. Kolosserne 1:1-29 – Paulus, en Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, og Timoteus [vår] bror, (Les mer...)

23. Filipperne 4:13 – Jeg kan gjøre alt ved Kristus som styrker meg.

24. Filipperne 4:6 – Vær forsiktig for ingenting; men la i alle ting deres ønsker bli kjent for Gud ved bønn og påkallelse med takksigelse.

25. Efeserne 6:18 – Be alltid med all bønn og bønn i Ånden, og våkne dertil med all utholdenhet og bønn for alle hellige;

26. Efeserne 6:17 – Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord!

27. Efeserne 6:16 – Fremfor alt, ta troens skjold, hvormed dere skal være i stand til å slukke alle de ugudeliges brennende piler.

28. Efeserne 6:15 – Og føttene deres skoet med forberedelsen av fredens evangelium

29.1 Peter 5:7 – Kast all din bekymring på ham; for han bryr seg om deg.

30. Jakob 1:3 – Når du vet [dette], at prøvelsen av din tro virker tålmodighet.

31. Titus 2:7 – Vis deg selv et mønster av gode gjerninger i alle ting: i lære [viser] uforgjengelighet, alvor, oppriktighet,

32. 2. Timoteus 4:12 – Og Tykikus har jeg sendt til Efesos.

33. 1. Tess 5:17 – Be uten opphør.

34. Apostlenes gjerninger 20:4 – Og der fulgte ham til Asia Sopater fra Berea; og av tessalonikerne, Aristarchos og Secundus; og Gajus fra Derbe og Timoteus; og av Asia, Tykikus og Trofimus.

35. Joh 14:27 – Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere; ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke ditt hjerte bli forferdet, og la det ikke være redd.

36. Joh 6:50-71 – Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at et menneske skal spise av det og ikke dø.

37. 1. Korinterbrev 10:13 – Ingen fristelse har grepet dere uten en menneskelig fristelse; men Gud er trofast, som ikke vil la dere bli fristet mer enn dere kan. men vil også sammen med fristelsen gjøre en vei til å unnslippe, så dere kan tåle det.

38. Efeserne 6:23 – Fred være med brødrene og kjærlighet med tro fra Gud Faderen og Herren Jesus Kristus.

39. Efeserne 6:1-24 – Barn, adlyd deres foreldre i Herren, for dette er rett.

40. Efeserne 2:8 – For av nåde er dere frelst ved tro; og det ikke av dere selv: det er Guds gave.

Bibelvers om tro og helbredelse

41. Markus 11:24 – Derfor sier jeg dere: Alt dere ønsker, når dere ber, tro at dere mottar [dem], og dere skal få [det].

42. Matteus 15:28 – Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne, din tro er stor. Det skje deg som du vil! Og datteren hennes ble frisk fra samme stund.

43. Matteus 13:58 – Og han gjorde ikke mange mektige gjerninger der på grunn av deres vantro.

44. Matteus 9:29 – Da rørte han ved øynene deres og sa: Skje det etter deres tro!

45. Matteus 8:2 – Og se, en spedalsk kom og tilbad ham og sa: Herre, hvis du vil, kan du gjøre meg ren.

46. ​​Jesaja 53:5 – Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. og med hans sår er vi helbredet.

47. Åpenbaringen 2:1-29 – Skriv til engelen for menigheten i Efesos; Dette sier han som holder de syv stjernene i sin høyre hånd, som vandrer midt blant de syv gulllysestakene

48. Jakob 5:15 – Og troens bønn skal frelse den syke, og Herren skal reise ham opp; og hvis han har gjort synder, skal de få ham tilgitt.

49. Johannes 3:16 – For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

50. 2. Korinterbrev 12:9 – Og han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min styrke fullendes i svakhet. Derfor vil jeg med glede rose meg over mine skrøpeligheter, så Kristi kraft kan hvile over meg.

51. Jakob 5:14 – Er det noen syke blant dere? la ham kalle på de eldste i menigheten; og la dem be over ham og salve ham med olje i Herrens navn.

52. Romerne 8:1 – [Det er] derfor ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

Bibelvers om tro på Gud

53. Ephesians 6:1 6 Fremfor alt, ta troens skjold, med hvilket dere skal kunne slukke alle de ugudeliges brennende piler.

54. 1. Tessalonikerbrev 1:3 og kommer uavbrutt i hu eders gjerning i troen og kjærlighetens og håpets tålmodighet til vår Herre Jesus Kristus, for Guds og vår Faders øine;

55. Filemon 1:6 for at forkynnelsen av din tro kan bli virkningsfull ved å erkjenne alt godt som er i deg i Kristus Jesus.

56. Hebreerne 11:1 Men troen er fastholden på det man håper, beviset på det man ikke ser.

57. Matteus 21:21 Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Dersom dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare gjøre det som er gjort med fikentreet, men også hvis dere sier til dette. fjell, bli du flyttet og bli kastet i havet! det skal gjøres.

58. Lukas 7:50 Og han sa til kvinnen: Din tro har frelst deg; gå i fred.

59. Jakob 2:14 Hva nytter det, mine brødre, om en mann sier at han har tro og ikke har gjerninger? kan tro redde ham?

60. 1. Peter 1:5 som ved Guds kraft ved troen blir bevart til frelse rede til å bli åpenbart i den siste tid.

61. 1 Peter 1:21 som ved ham tror på Gud, som reiste ham opp fra de døde og gav ham ære; at din tro og håp kan være til Gud.

62. Lukas 17:6 Og Herren sa: Hadde du tro som et sennepsfrø, da kunne du si til dette morbærtrær: Bli revet opp med roten og plantet i havet! og den skal adlyde deg.

63. Jakob 1:6 Men la ham be i tro, uten å vakle. For den som vakler, er som en havbølge drevet av vinden og slynget.

Bibelvers om håp

64. Markus 16:16 – Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, ​​skal bli fordømt.

65. Matteus 13:58 – Og han gjorde ikke mange mektige gjerninger der på grunn av deres vantro.

66. 2. Timoteus 1:13 – Hold fast i de sunne ords form som du har hørt av meg, i tro og kjærlighet som er i Kristus Jesus.

67. 1. Timoteus 3:9 – Å holde troens mysterium med ren samvittighet.

68. Romerne 8:24-25- For i dette håpet ble vi frelst. Nå er håp som blir sett ikke håp. For hvem håper på det han ser? Men hvis vi håper på det vi ikke ser, venter vi på det med tålmodighet.

69. Romerne 12:12 - Gled deg i håpet, vær tålmodig i trengsler, vær konstant i bønn.

70. Romerne 15:4 -For alt det som er skrevet i tidligere dager, er skrevet til vår lære, for at vi ved utholdenhet og ved Skriftens oppmuntring skal ha håp.

71. Romerne 15:13- Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere ved Den Hellige Ånds kraft kan bli rike på håp.

72. Hebreerne 11:1-Tro er forsikringen om ting du har håpet på, den absolutte overbevisningen om at det er realiteter du aldri har sett.

73. Hebreerne 13:7 – Husk dem som hersker over dere, som har talt til dere Guds ord;

74. Hebreerne 11:7 – Ved tro grep Noah, da han ble advart av Gud om ting som ennå ikke er sett, av frykt og beredte en ark til frelse for sitt hus. ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten som er ved tro.

75. Hebreerne 10:38 – Nå skal den rettferdige leve ved tro; men om [noen] trekker seg tilbake, skal min sjel ikke ha behag i ham.

76. Galaterne 5:6 – For i Jesus Kristus hjelper verken omskjærelse eller forhud til noe; men tro som virker ved kjærlighet.

77. Romerne 10:17 – Så da [kommer] troen ved å høre, og det å høre ved Guds ord.

78. Romerne 3:23 – For alle har syndet og mangler Guds herlighet;

79. Hebreerne 12:2 – Ser på Jesus, opphavsmannen og fullenderen av [vår] tro; som for den glede som lå foran ham, tålte korset, foraktet skammen, og han sitter ved høyre side av Guds trone.

80. 2. Timoteus 4:7 – Jeg har kjempet en god kamp, ​​jeg har fullført mitt kurs, jeg har bevart troen

Bibelvers om tro og styrke

81. Romerne 8:1 – [Det er] derfor ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

82. Salmene 41:3 – Herren styrker ham på vansmaktets seng; du vil gjøre hele hans seng i hans sykdom.

83. 2. Mosebok 15:2 – Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse; han er min Gud, og jeg vil gjøre ham i stand til en bolig; min fars Gud, og jeg vil opphøye ham.

84. Filipperne 2:13 – For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter [hans] velbehag.

85. 5. Mosebok 31:8 -Det er Herren som går foran deg. Han vil være med deg; han vil ikke svikte deg eller forlate deg. Ikke frykt eller vær forferdet.

86. Deuteronomy 33:27-Den evige Gud er din tilflukt, og under er de evige armer.

87. Salme 9:9-10-Herren er en tilflukt for de undertrykte, en festning i trengselstider.

88. Salme 16:8-Jeg har alltid satt Herren foran meg. Fordi han er ved min høyre hånd, skal jeg ikke rokkes.

89. Salme 27:1, 3-Herren er mitt lys og min frelse; hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs festning; hvem skal jeg være redd for? Om en hær slår leir mot meg, skal mitt hjerte ikke frykte; selv om krig reiser seg mot meg, vil jeg likevel være trygg.

90. Salme 32:7-8-Du er mitt skjulested; du vil beskytte meg mot vanskeligheter og omringe meg med befrielsessanger.

91. Salme 34:4-Jeg søkte Herren, og han svarte meg og reddet meg fra all min frykt.

92. Salme 34:10b-De som søker Herren mangler ikke noe godt.

93. Salme 34:17-Når de rettferdige roper om hjelp, hører Herren og redder dem fra alle deres trengsler.

94. Matteus 11:28 – Kom til meg, alle som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

95. Salme 39:7 – Og nå, Herre, hva venter jeg på? mitt håp er til deg.

96. Matteus 6:33 – Men søk først Guds rike og hans rettferdighet! og alt dette skal gis dere i tillegg.

97. Salme 31:24 – Vær ved godt mot, så skal han styrke deres hjerte, alle dere som håper på Herren.

98. 1. Timoteus 5:8 – Men hvis noen ikke sørger for sine egne, og spesielt for de som er i sitt eget hus, så har han fornektet troen og er verre enn en vantro.

99. Nahum 1:7 – Herren er god, en festning på trengselens dag; og han kjenner dem som setter sin lit til ham.

100. Jesaja 12:2 – Se, Gud er min frelse; Jeg vil stole på og ikke frykte; for Herren JEHOVA er min styrke og min sang; også han er blitt min frelse.